J e g y z ő k ö n y v
a Kuratórium 2011. július hó 6-ai üléséről
  

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerintiek. Betegség miatt nem tudott az ülésen megjelenni Márton András kurátor és Menczer Gusztáv kurátor. A Felügyelő Bizottság elnöke és egy tagja is részt vett az ülésen. 

Az ülést dr. Boross Péter elnök vezette.
A jegyzőkönyvet Fürcht Klára kuratóriumi titkár vezette.
 
Elnök megállapította, hogy az ülés határozatképes. A 13 fő kurátor közül 11 fő jelen volt, a 2/3-ad szavazati arány biztosított.
 
Az előzetesen kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat a kurátorok egyhangúan (11 fő) elfogadták, új napirendi pont felvetését nem javasolták.
 
Napirend előtti felszólalásában dr. Sömjéni László kurátor tájékoztatta jelen lévőket arról, hogy a BM és a közalapítvány között kötött támogatási szerződés a BM fejezetkezelési előirányzatában foglaltak miatt hamarosan módosításra kerül. Ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy a fejezetkezelésű előirányzat módosítását észrevételezhetjük.
 
 

 1. napirend: Beérkezett pályázatok elbírálása
 
Elnök tájékoztatta jelen lévőket arról, hogy határidőre 22 db pályázat érkezett be, 164.493.000,- Ft támogatási igénnyel. A pályázatok díjazására, illetőleg elutasítására három tagú bizottság tett javaslatot: az Elnök, a kuratóriumi titkár és dr. Sömjéni László kurátor.
 
Az előterjesztés elkészült, amit a kuratóriumi tagok a titkosság biztosítása végett nem kaptak kézhez. Tekintettel arra, hogy a kuratóriumi tagok közül néhányan vagy 56 előtti, vagy 56-os szervezetek vezetői is egyben, amennyiben a szervezetük pályázott, nyilatkozniuk kellett arról, hogy az általuk vezetett szervezet pénzügyi támogatására beadott pályázat előkészítésében sem döntés előkészítőként, sem pedig a pályázatot elbíráló döntésben nem vettek részt. Ugyanakkor azt is ki kellett jelenteniük, hogy a szervezetük pályázatának elbírálását semmilyen módon nem befolyásolják. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a pályázatok mellékletét képezik.
Elnök kérdésére a kuratóriumi titkár kijelentette, hogy valamennyi itt lévő pályázó nyilatkozata rendelkezésre áll. Elnök felkérte azokat a kurátorokat, akik pályáztak, hogy pályázatuk elbírálásánál hagyják el a termet.
Elnök a pályázatokat a beérkezés sorrendjében egyenként ismertette. 

----/----
 

Elnök a pályázatok ismertetését követően megállapította, hogy a Kuratórium által elfogadott és megszavazott támogatási összeg (140.000.000,- Ft) nem került felhasználásra, így a póttámogatásra fordítható összeg: 8.950.000,- Ft.

 
Elnök tájékoztatta jelen lévőket arról, hogy addig támogatási szerződés nem köthető, amíg az előírt mellékletek nem érkeznek meg. Az elnyert támogatási összeg átutalására pedig csak akkor van lehetőség, ha az előírt mellékletek és az aláírt támogatási szerződés visszaérkezik a titkárságra. Elnök kérte, hogy gondosan tanulmányozzák a szerződést és az abban foglaltak szerint számoljanak majd el. Elnök jelezte, hogy az 5 millió Ft alatti összegek egy összegben, míg az ezen felüli támogatásoknak csak az 50 %-a kerül átutalásra. A fennmaradó rész átutalására akkor kerül sor, ha a BM-től megérkezett a támogatási összeg II. része.
 
 
 

 1. sz. pályázat Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete
  1114 Budapest, Budafoki út 9.
  Támogatási igény: 11.000.000,- Ft
  Javasolt támogatás: 6.000.000,- Ft
  Szavazás: igen: 10 fő
                   nem:
                   tart.:    1 fő
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 2. sz. pályázat  
  Történelmi Igazságtétel Bizottság
  1054 Budapest, Nádor u. 36.
  Regéczy-Nagy László kurátor, egyben a TIB elnöke a teremből eltávozott.
  Támogatási igény: 17.519.000,- Ft
  Javasolt támog.:    16.000.000,- Ft
  Szavazás: igen: 10 fő
                   nem:
                   tart.:
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
   
 3. sz. pályázat
 4.  
  56-os Szövetség
  1054 Budapest, Nádor u. 36.
  Fazekas János kurátor, egyben az 56-os Szövetség elnöke a teremből eltávozott.
  Támogatási igény: 18.000.000,- Ft
  Javasolt támog.      16.000.000,- Ft
  Szavazás: igen: 10 fő
                   nem:
                   tart.:
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 5. sz. pályázat
 6.  
  56-os Magyarok Világszövetsége
  1097 Budapest, Koppány u. 5-11.
  Támogatási igény: 5.673.000,- Ft
  Javasolt támog.:    4.500.000,- Ft
  Szavazás: igen: 7 fő
                   nem:
                   tart.:  4 fő
   
 7. sz. pályázat
 8.  
  SZORAKÉSZ
  1054 Budapest, Nádor u. 36.
  Menczer Gusztáv kurátor, a SZORAKÉSZ elnöke betegség miatt nem tudott az ülésen részt venni.
   
  Támogatási igény: 15.000.000,- Ft
  Javasolt támog.:      9.000.000,,- Ft
  Szavazás: igen: 11 fő
                   nem:
                   tart.:
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 9. sz. pályázat
 10.  
  Recski Szövetség
  1054 Budapest, Nádor u. 36.
  Krasznay Béla kurátor, a Recski Szövetség elnöke a teremből eltávozott.
  Támogatási igény: 9.000.000,- Ft
  Javasolt támog.:    9.000.000,- Ft
  Szavazás: igen: 10 fő
                   nem:
                   tart.:
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
   
   
 11. sz. pályázat
 12.  
  Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Országos Központja
  8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
  Támogatási igény: 3.500.000,- Ft
  Javasolt támog.:    3.500.000,- Ft
  Szavazás: igen: 10 fő
                   nem:
                   tart.:    1 fő
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 13. sz. pályázat
 14.  
  POFOSZ
  1054 Budapest, Nádor u. 36.
  Mádi Jenő kurátor, a POFOSZ elnöke a teremből eltávozott.
  Támogatási igény: 45.950.000,- Ft
  Javasolt támog.:    41.000.000,- Ft
  Szavazás: igen: 9 fő
                   nem: 1 fő
                   tart.:
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 15. sz. pályázat
 16.  
  Lukács József budapesti lakos
  Támogatási igény: 1.700.000,- Ft
  A kérelem támogatását nem javasoljuk, mert nem csatolta a filmforgatókönyve vázlatát, vagy tervezetét. Előkészítetlen.
  Szavazás: igen:
                    nem: 10 fő
                    tart.:   1 fő
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 17.  sz. pályázat
 18.  
  KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  1134 Budapest, Apály u. 2/b.
  Dr. M. Kiss Sándor felügyelő bizottsági elnök a teremből eltávozott.
  Támogatási igény: 500.000,- Ft
  Javasolt támog.:    500.000,- Ft
  Szavazás: igen: 11 fő
                   nem:
                   tart.:
   
 19. sz. pályázat
 20.  
  Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért
  1102 Budapest, Liget u. 35/b.
  Támogatási igény: 1.000.000,- Ft
  Javasolt támog.:       400.000,- Ft
  Szavazás: igen: 10 fő
                   nem:
                   tart.:   1 fő
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 21. sz. pályázat
 22.  
  Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség
  1054 Budapest, Nádor u. 36.
  Bocskay T. József kurátor, egyben az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnöke a teremből eltávozott.
  Támogatási igény: 6.050.000,- Ft
  Javasolt támog.:    5.500.000,- Ft
  Szavazás: igen: 9 fő
                   nem:
                   tart.:  1 fő
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
   
 23. sz. pályázat
 24.  
  1945-1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek közössége
  1054 Budapest, Nádor u. 36.
  Petrusz Tibor kurátor, egyben a PEK társelnöke a teremből eltávozott.
  Támogatási igény: 12.000.000,- Ft
  Javasolt támog.:    12.000.000,- Ft
  Szavazás: igen: 10 fő
                   nem:
                   tart.:
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 25. sz. pályázat
 26.  
  Fülemen Róza szentendrei lakos
  Támogatási igény: 1.000.000,- Ft
  Javaslat: A kérelem Dilinkó Gábor (Bizsú) roma 56-os festő 60 db képének bemutatására irányul. 1.000.000,- Ft keretösszegben felmerülő költség a közalapítvány nevére kiállított számla ellenében fizethető.
  Szavazás: igen: 11 fő
                   nem:
                   tart.:
  Elnök felkérte a kuratóriumi titkárt, hogy vegye fel a kapcsolatot a kérelmezővel és a Duna Palotával, ahol a kiállítás lesz.
   
 27. sz. pályázat
 28.  
  Dr. Hantó Zsuzsa egyetemi docens, budapesti lakos
  Támogatási igény: 800.000,- Ft
  A kérelem támogatását nem javasoljuk a hiányzó dokumentumok miatt.
  Szavazás: igen:
                   nem: 11 fő
                   tart.:
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 29. sz. pályázat
 30.  
  1956 Magyar Nemzetőrség
  2141 Csömör, Petőfi u. 33.
  Támogatási igény: 2.000.000,- Ft
  Javasolt támog.:       500.000,- Ft
  Szavazás: igen: 7 fő
                   nem: 2 fő
                   tart.: 2 fő
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 31. sz. pályázat
 32.  
  Angyal Eleonóra thanatológus, kegyeleti szakértő,  és M. Szabó Gyula újságíró-szerkesztő,  somoskőújfalui lakosok
  Támogatási igény: 3.900.000,- Ft
  Javasolt támog.:    2.000.000,- Ft
  Szavazás: igen: 11 fő
                   nem:
                   tart.:
   
 33. sz. pályázat
 34.  
  Argumentum Könyv- és Folyóiratkiadó
  1085 Budapest, Mária u. 46.
  Támogatási igény: 2.951.000,- Ft
  Javasolt támog.:    2.500.000,- Ft
  Szavazás: igen: 11 fő
                   nem:
                   tart.:
   
 35. sz. pályázat
 36.  
  Dr. Vincze János budapesti lakos
  Támogatási igény: 1.000.000,- Ft
  A kérelem támogatását nem javasoljuk, a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára a könyvet már kiadta.
  Szavazás: igen:   1 fő
                   nem: 10 fő
                   tart.:
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
   
   
 37. sz. pályázat
 38.  
  Dénes János budapesti lakos
  Támogatási igény: 150.000,- Ft
  Javasolt támog.:    150.000,- Ft
  Szavazás: igen: 10 fő
                   nem:   1 fő
                   tart.:
   
 39. sz. pályázat
 40.  
  1956-os Pesti Srác Alapítvány
  1097 Budapest, Koppány u. 5-11.
  Támogatási igény: 2.800.000,- Ft
  Javasolt támog.:    1.500.000,- Ft
  Szavazás: igen: 11 fő
                   nem:
                   tart.:
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 41. sz. pályázat
 42.  
  Magyar Szabadságharcos -56-os Hagyományőrző Veteránok Világszövetsége
  Egyesület
  1013 Budapest, Váralja u. 9. B. ép.
  Támogatási igény: 2.500.000,- Ft
  A kérelem támogatása nem lehetséges, mert a kiírás szerint szükséges, hogy a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 3 évben történt folyamatos működését bizonyítsa. Pályázó a becsatolt iratok tanúsága szerint 2,5 éve lett bejegyezve.
  Hiánypótlásra felszólítva!
   
 43. sz. pályázat
 44.  
  56-os Történelmi Alapítvány (pótlistáról)
  6120 Kiskunmajsa, Mariska puszta 244.
  Támogatási igény: 2.500.000,- Ft
  Javasolt támog.:    1.500.000,- Ft
  Szavazás: igen: 7 fő
                   nem: 3 fő
                   tart.: 1 fő
  Hiánypótlásra felszólítva!
  A pályázatot határidőben adták fel, de már a lezárt anyag elkészítése után érkezett.
 1. napirend: Különfélék:
 
A kuratóriumi titkár az alábbi lakásügyeket ismertette:
 
 • Balázs László azzal a kérelemmel fordult a Kuratóriumhoz, hogy biztosítsunk elhelyezést a családja számára. Tekintettel azonban arra, hogy 4 gyermekével szeretne költözni, és családi házzal rendelkezik, a Kuratórium nem tudja biztosítani számukra az elhelyezést. A lakótelepen lévő lakások kb. 40 m2 alapterületűek, míg a Bajtársak Otthonában a lakóegységek 18 m2 alapterületűek.
 • Pálfy Erika kérte, engedélyezzük, hogy édesapja volt lakását továbbra is használhassa. Teljesítette a feltételt, szentendrei öröklakását elajándékozta fiának, amelyről hiteles iratot is csatolt. A Kuratórium a kérelmet engedélyezte.
 
A titkár ismertette továbbá, hogy néhai Kovács Zoltán leánya, Kovács Katalin édesapja lakását egy éve elhagyta, azóta nem jelentkezik, ismeretlen helyen tartózkodik. A titkár megkereste az ajánló szervezetek vezetőit, hogy ismeretségi alapon segítsenek megkeresni a leányt, azonban senki nem akadt a nyomára.
 
A titkár ismertette Tóth Csaba bajtársak otthoni lakos kérelmét a lakóegysége fürdőszobájának a felújítására. Tekintettel azonban a kérelem műszaki vonatkozására, Elnök felkérte a POFOSZ vezetőjét a segítség megadására.
 
Bita Mária okl. könyvvizsgáló asszony tájékoztatta a jelenlévő szervezetek vezetőit, hogy a közeljövőben féléves vizsgálatot fog tartani, kérte, hogy az időpont egyeztetés miatt keressék meg.
Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a segélyek kiutalásánál figyeljenek oda a szociális rászorultságra, mert csak ebben az esetben lehet adómentesen segélyt adni.


 
Budapest, 2011. július 13.
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: Fürcht Klára kuratóriumi titkár s.k.
 
A jegyzőkönyvet jóváhagyta: Dr. Boross Péter elnök s.k.
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: dr. Sömjéni László kurátor s.k.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
Készítette: Silverside Stúdió