Szabadságharcosokért Közalapítvány  
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.                                                          
 

Pályázatok összesítése

 
A közalapítvány felhívására határidőre (2012. június hó 20-ával bezárólag) az alábbi pályaművek érkeztek be.

1. 56-os Szövetség, 1051 Budapest, Nádor u. 36.

 
Támogatási célok: hagyományőrző tevékenység szervezése és lebonyolítása, rendezvények szervezése, amelyek széles körben ismertetik az 1956-os szabadságharc történéseit és az azt követő megtorlásokat, az 56-os forradalmárok anyagi megsegítése, szociális ellátásuk és életminőségük javításához való hozzájárulás, a tagok érdekképviselet, érdekvédelmi tevékenység ellátása, emlékhelyek, emléktáblák létesítése, megemlékezések szervezése, koszorúzások, a hősi halált halt bajtársak emlékhelyeinek ápolása, karbantartása, közreműködés az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos tanulmányok írásában, dokumentációs tevékenység segítése, a területi szervek működtetése, a működéshez szükséges feltételek biztosítása. Kiemelt céltámogatás: Krassó György hamvainak áthelyezése, a Fiumei úti temetőben megkezdett járdafelújítás folytatása, kertészeti tevékenység, tagrevízió, tagsági könyv csere.
 
Támogatási igény: 19.300.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 16.000.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 14.000.000,- Ft
 
Szavazás: 7 fő igen, 1 fő nem 

2. 56-os Magyarok Világszövetsége, 1097 Budapest, Koppány u. 5-11.

 
Támogatási célok: 56-ik évforduló megünneplése nagyszabású rendezvény keretében, koszorúzások, megemlékezések, segélyek, Kiskunmajsai létesítmények támogatása, lengyel kapcsolat, érmek, zászlók vásárlása, összejövetelek, működési kiadások, üzemeltetési kiadások.
 
Támogatási igény: 8.250.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 4.500.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 3.000.000,- Ft
 
Szavazás:  5 fő igen, 2 fő nem, 2 fő tart.

3. SZORAKÉSZ, 1051 Budapest, Nádor u. 36.

 
Támogatási célok: összejövetelek tartása, hálaadási ünnepség, koszorúzások, HIRADÓ szerkesztése, nagycsaládosok támogatása, működés, üzemeltetés.
 
Támogatási igény: 15.000.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 9.000.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 8.000.000,- Ft
 
Szavazás:  9 fő igen

4. 1956 Magyar Nemzetőrség, 2141 Csömör, Szabadság u. 16.

 
Támogatási célok: a hagyományok méltó ápolása, szociális támogatás, kegyeleti megemlékezések, nemzetőr találkozók megrendezése, történelmi órák tartása lövész verseny megrendezése, emléktáblák avatása, a nemzetőrség Morvai Károly nótakörének támogatása, működési költségek.
 
Támogatási igény: 3.000.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 500.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 500.000,- Ft
 
Szavazás: 9 fő igen
 
5. Baranyi László színész, 1149 Budapest, Nagy Lajos krt. út 185. 

Támogatási cél: az 56-os forradalom történései bemutatása filmrészletekkel, visszaemlékezésekkel, és 1956-ban született versekkel DVD-re sokszorosítva.
 
Támogatási igény: 1.280.000,- Ft
2011. évben nem kapott támogatást, pályázatával elkésett. Dégi András a POFOSZ elnöke támogatásra javasolja.
 
A Kuratórium támogatásra nem javasolja.
 
Szavazás: 9 fő nem
 

6. 1945-1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége, 1051 Budapest, Nádor u. 36.

 
Támogatási cél: idős, megromlott egészségi állapotú bajtársak gyógyszer és gyógyászati segédeszközök vásárlásához hozzájárulás, a közösség szervezeti működése, anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása, dologi kiadások, alkalmazottak bére és járulékai, rendezvények, összejövetelek tartása, életinterjú sorozat készítése kiskönyvtár formában, kutatások folytatása, a Veszprém megyei Levéltárral közös konferencia megrendezése, Virrasztó c. kiadvány szerkesztése.
 
Támogatási igény: 14.500.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 12.000.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 10.500.000,- Ft
 
Szavazás:  9 fő igen
 

7. 1956-os Pesti Srác Alapítvány, 1097 Budapest, Koppány u. 5-11.

 
Támogatási cél: Emlékezz Európa rendezvénysorozat a HM-el közös szervezésben, rendezvények szervezése történészek részvételével, kiadvány megjelentése, Pesti Srác zarándoklat Bp-ről Kiskunmajsára, VII. Pesti Srác Kupa kispályás labdarugó mérkőzések szervezése középiskolások részére, honlap szerkesztés.
 
Támogatási igény: 2.700.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 1.500.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 1.000.000,- Ft
 
Szavazás: 9 fő igen 

8. Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Országos Központja, 8200 Veszprém, Mártírok útja 11.

 
Támogatási cél: a központ üzemeltetésével kapcsolatos költségek,  régióközpontok bérleti és közüzemi költségei, adminisztrációs költségek, szociális támogatás, ünnepségek szervezése a kegyhelyeknél, megemlékezések, könyvkiadás támogatása, 56-os kiállítás, könyvbemutató, működési költségek.
 
Támogatási igény: 3.900.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 3.500.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 3.000.000,- Ft
 
Szavazás: 9 fő igen

9 .Dr. Schmidt Gábor 5830 Battonya, Táncsics M. u. 27/a.

 
Támogatási cél: Az 1956-os forradalom battonyai vonatkozásai c. könyv átdolgozása és kiadásra előkészítése.
 
Támogatási igény: 190.000,- Ft
2011. évben nem kért támogatást. Saját forrással nem rendelkezik. Dömötör Zoltán az 1956 Magyar Nemzetőrség parancsnoka javasolja a támogatást. Ugyancsak javasolja támogatásra Dr. Kahler Frigyes egyetemi tanár.
 
A Kuratórium támogatásra nem javasolja.
 
Szavazás: 9 fő nem

10. Andrássy Frigyes – Duó Művészeti és Szolgáltató Kft., 1144 Budapest, Orbó u. 6.

 
Támogatási cél: Andrássy Frigyes: Sír a téli éjszaka c. egyfelvonásos drámai daljáték 1956 emlékére. Ősbemutató a Magyar Állami Operaház Kamaratermében 2012. október – november hónap. Költségvetését csatolta.  Ókovács Szilveszter kormánybiztos befogadó nyilatkozatot adott a terem használatára, és biztosítja a jelmezeket.
Az olvasó próba bemutatóján Dégi András a POFOSZ elnöke és a kuratóriumi titkár vett részt. Az  előadás nagyon színvonalas volt, támogatásra javasoljuk. Ugyancsak támogatásra javasolja Krasznay Béla, a Recski Szövetség elnöke, kurátor, aki látta a próbaelőadást.
 
Támogatási igény: 7.613.000,- Ft
2011. évben nem kapott támogatást.
 
Javasolt támogatás: 1.000.000,- Ft
 
Szavazás: 9 fő igen

11.  Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete, 1114 Budapest, Budafoki út 9.

 
Támogatási cél: működési költségekre, kiadványok, konferenciák rendezésére, segélyezésre.
 
Támogatási igény: 7.500.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 6.000.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 4.000.000,- Ft
 
Szavazás: 9 fő igen

12. Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. VII. ép. 127 sz.

 
Támogatási cél: működési kiadásokra, emlékünnepségek tartása, kegyeleti emlékhelyek felújítása, koszorúzások.
 
Támogatási igény: 450.000,- Ft
2011. évi támogatás: 500.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 400.000,- Ft
 
Szavazás: 9 fő igen

13. Vaczkó László 8400 Ajka, Bródy Imre u. 5.

 
Támogatási cél: Golgotajárás. Bányászballada Bakonyalján 1966. A könyv kiadására vonatkozóan a Kairosz  Könyvkiadó árajánlatát benyújtotta. Dégi András a POFOSZ elnöke és dr. Kahler Frigyes történész professzor a kiadás támogatását javasolják. Saját forrással rendelkezik.
 
Támogatási igény: 715.000,- Ft
2011. évben támogatást nem kapott.
 
A Kuratórium támogatásra nem javasolja.
 
Szavazás: 9 fő nem

14. Gloria Victis Közhasznú Alapítvány, 2141 Csömör, Szérűskert u. 8.

 
Támogatási cél: A Csömörön lévő emlékhely karbantartása, megemlékezések, irodalmi filmestek tartása, elvilágosító kiadvány megjelentése. Külföldi kapcsolatok ápolása (lengyel, ukrán, albán).
 
Támogatási igény: 1.000.000,- Ft
2011. évben támogatást nem kapott.
 
A Kuratórium támogatásra nem javasolja.
 
Szavazás: 9 fő nem
 

15. 56-os Történelmi Alapítvány, 6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 244. 

Támogatási cél: a múzeum fenntartása, iskolai nyári tábor üzemeltetése, 56-os történelmi vetélkedő, megemlékezések, koszorúzások, történelemórák tartása a határon túl, működési költségek, üzemeltetés, rendezvények tartása.
 
Támogatási igény: 2.000.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 1.500.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 1.500.000,- Ft
 
Szavazás: 9 fő igen

16.  Lukács József 1112 Budapest, Őrség u. 2/a.

 
Támogatási cél: Csonka Délibáb c. dokumentumregény alapján készülő film-forgatókönyv megírása. Költségvetést csatolta. A forgatókönyv szinopszisát csatolta. Saját forrással rendelkezik.
 
Támogatási igény: 3.000.000,- Ft
2011. évben a Kuratórium nem támogatta.
 
 
A Kuratórium támogatásra nem javasolja.
 
Szavazás: 9 fő nem

17. Történelmi Igazságtétel Bizottság, 1051 Budapest, Nádor u. 36.

 
Támogatási cél: működés, működtetés, könyvelői költségek, segélyek, a Parázs előállítási költségei, honlap üzemeltetés, emlékezések, kegyeleti megemlékezések, koszorúzások, alkalmazottak bér és járulékai, az 56. évforduló megünneplése, konferenciák tartása.
 
Támogatási igény: 13.000.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 16.000.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 13.000.000,- Ft
 
Szavazás: 8 fő igen

18.  Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, 1051 Budapest, Nádor u. 36.

 
Támogatás cél: közüzemi költségek, területi szervezetek  támogatása, alkalmazottak bére és járulékai, működtetés, szociális és gyógyszer támogatási költségek, kitüntetések, rendezvények tartása. Céltámogatások: Interasso éves költsége, tagsági díj, küldöttgyűlés, választás, Fiumei úti 57-es parcella karbantartása, Új köztemető 301-es parcella, 233 parcella rendbetétele, síremlék állítása.
 
Támogatási igény: 38.982.000,- Ft
2011. évben kapott támogatás: 41.000.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 37.000.000,- Ft
 
Szavazás: 9 fő igen
 

19.  dr. Őze Sándor 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 4. 

Támogatási cél: Őze Sándorné és Őze Sándor: Sárréti Sasok – Nemzeti ellenállási mozgalom c. könyvének kiadása.
 
Támogatási igény: 1.000.000,- Ft
2011. évben nem pályázott.
Petrusz Tibor kurátor javasolja a támogatást. A Kárpáti Stúdió Kft árajánlatát csatolta. Saját forrást nem jelölt meg.
 
 Javasolt támogatás: 500.000,- Ft
 
Szavazás: 9 fő igen

20. Nagy Sándor István címét nem adta meg.

 
Támogatási cél: Szabadság Hősei c. dokumentumfilm elkészítése 56-os szabadságharcosokkal.
 
Támogatási igény: 550.000,- Ft
2011. évben nem pályázott.
Dégi András POFOSZ elnök támogatásra javasolja. Saját forrást megjelölt.
 
A Kuratórium támogatásra nem javasolja.
 
Szavazás: 9 fő nem

21. Matthaeidesz Konrád 1024 Budapest, Forint u. 10.

 
Támogatási cél: Széna térről indultak c. dokumentumfilm elkészítése
 
Támogatási igény: 2.000.000,- Ft
2011. évben nem pályázott. Saját forrás: 200.000,- Ft. v.Fehérváry István a PEK elnöke támogatásra javasolja. Költségvetést csatolta.
 
A Kuratórium támogatásra nem javasolja.
 
Szavazás: 1 fő igen, 7 fő nem, 1 fő tart.
 

22. Magyar Szabadságharcos – 56-os Hagyományőrző Veteránok Világszövetsége, 1013 Budapest, Váralja u. 9/b.

 
Támogatás cél: segélyezés, jogi segítségnyújtás, jeltelen sírokban nyugvó bajtársak felkutatása, emléktáblák avatása, programok rendezvények tartása, nemzetközi kapcsolatok tartása, oktatások tartása, jótékonysági rendezvények.
 
Támogatási igény: 2.500.000,- Ft
2011. évben nem kapott támogatást, mert nem felelt meg a kiírásnak.
 
A Kuratórium támogatásra nem javasolja.
 
Szavazás: 9 fő nem

23.  Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség, 1051 Budapest, József Attila u 2-4.

 
Támogatási cél: szociális támogatás, segélyezés, kegyeleti ünnepségek, koszorúzások, irodaszerek, nyomtatványok, működési költségek, üzemeltetési költségek, emlékérmek, kitűzők, bronz plakketek készíttetése, emléktáblák állítása.
 
Támogatási igény: 6.990.000,- Ft
2011. évi támogatása: 5.500.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 4.000.000,- Ft
 
Szavazás: 8 fő igen

24. Recski Szövetség, 1051 Budapest, Nádor u. 36.

 
Támogatási cél: segélyezés, emlékpark üzemeltetése, Recski ünnepség, működési és fenntartási költségek, számviteli költségek, személyi jellegű kifizetések és közterhei.
 
Támogatási igény: 9.000.000,- Ft
2011. évi támogatás: 9.000.000,- Ft
 
Javasolt támogatás: 8.000.000,- Ft
 
Szavazás: 8 fő igen
 
 
 
 
Budapest, 2012. július hó 1.
 
 
Összesítette: Fürcht Klára kuratóriumi titkár
Készítette: Silverside Stúdió