Szabadságharcosokért Közalapítvány
pályázati felhívása

 

Az 1945-56 közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedettek, valamint országos szervezeteik, továbbá az ezzel a korral foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására.

A pályázat kiírásának időpontja: 2015. április 28.
A pályázat leadásának határideje: 2015. május 18.

A pályázat leadásának helye:
Postai úton: Szabadságharcosokért Közalapítvány Titkársága, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Személyesen: a Budapest, V. ker. Nádor u. 2. szám alatti ügyfélszolgálaton keresztül.

A pályázat célja: a Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazottakkal összhangban:

  • az idős, megromlott egészségi állapotú, 1945-56 közötti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalmárok, szabadságharcosok anyagi megsegítése, szociális ellátásuk és ezáltal életminőségük javítása országos szervezeteiken keresztül,

  • olyan rendezvények, események támogatása, amelyeken megemlékeznek a bolsevik diktatúra áldozatairól, az embertelenségről és széles körben ismertetik az 1945 utáni megtorlásokat, különösen az 1956-os szabadságharc történéseit,

  • minden olyan kutatás és tevékenység támogatása, amelyek tárgyi emlékek gyűjtésével, filmek, képzőművészeti alkotások, irodalmi művek létrehozásával, vagy más módon hirdetik a magyar szabadság eszményét,

  • működési támogatás nyújtása olyan országos hatókörű szervezeteknek, amelyek az alapító okiratban írt célokkal azonosulnak, és azok végrehajtásához hozzájárulnak.

A támogatás jellege: a pályázatnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

A támogatás forrása: a 2015. évi állami költségvetés Miniszterelnökség fejezetében a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére meghatározott összegből: 125.000.000.-Ft.

A pályázók köre: a pénzügyi támogatásra pályázatot nyújthat be politikai üldözötteket tömörítő országos hatókörű szervezet, vagy más szervezet, illetőleg magánszemély.

Amennyiben szervezet a pályázó, szükséges, hogy a pályázat benyújtását megelőző 3 évben történt folyamatos működését bizonyítsa, és azt, hogy az illetékes bíróságnál (hatóságnál) bejegyzésre került. A pályázathoz csatolnia kell az alapító okirata szerinti – erre hatáskörrel rendelkező - testület által elfogadott 2014. évi számviteli beszámolóját. Csatolni kell továbbá a szervezet elnökségének testületi döntését arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát megtárgyalták, és az abban foglaltakkal egyetértenek.

Amennyiben magánszemély a pályázó, a pályázat benyújtását megelőzően köteles valamelyik országos hatókörű, üldözötteket tömörítő szervezet írásbeli támogatását megszerezni és azt a pályázathoz csatolni.

Minden pályázó esetében előfeltétel a pályázó részéről saját forrás megléte, és annak igazolása, hogy nincs köztartozása.

Működési támogatásra csak országos hatókörű, politikai üldözötteket tömörítő szervezet pályázhat akkor, ha az alapító okirata (alapszabályzata) a szervezet céljai között tartalmazza azokat a célokat, amelyek a Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okiratában szerepelnek.

A pályázat alapján kapott támogatás felhasználása és annak bizonylatolási rendje vonatkozásában a pályázó a közalapítvánnyal támogatási szerződést köt, a szerződés jogkövetkezményeire is kiterjedően. Amennyiben bármilyen ellenőrzés során a támogatott a pályázatban meghatározott céloktól eltérően használta fel a támogatás összegét, azt köteles egy összegben, 30 napon belül a közalapítvány számlájára visszautalni.

A kedvezményezett az összeg felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott időpontig írásban köteles beszámolni, csatolva a bizonylatok hitelesített másolatait.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a közalapítvány képviselője a felhasználási célok megfelelő módját és elszámolását, valamint a bizonylatolás rendjét ellenőrizze. A pályázatban meg kell jelölni azt a helyet, ahol a bizonylatokat őrzik és az ellenőrzés lefolytatható.

 

A pályázat elbírálója: a Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma.

A Közalapítvány Kuratóriuma, a pályázat elbírálása során, a pályázati célok mérlegelésén túl a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében dönt.

A pályázat elbírálási határideje: 2015. május 28.

 

Budapest, 2015. április 27.

 

Szabadságharcosokért Közalapítvány

Készítette: Silverside Stúdió