Szabadságharcosokért Közalapítvány pályázati felhívása

az 1945-56 közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban részt vevő és sérelmet szenvedettek, valamint országos szervezeteik, továbbá az ezzel a korral foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására.

A pályázat kiírásának időpontja: a közalapítvány honlapján való megjelenés napja
A pályázat leadásának határideje: 2011. június 30.

A pályázat leadásának helye: Szabadságharcosokért Közalapítvány Titkársága, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. személyesen: a Bp. V.-ker. Nádor u. 2. szám alatti ügyfélszolgálaton keresztül.

A pályázat célja: a Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazottakkal összhangban:
  • az idős, megromlott egészségi állapotú, 1945-56 közötti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalmárok, szabadságharcosok anyagi megsegítése, szociális ellátásuk és ez által életminőségük javítása országos szervezeteiken keresztül,
  • olyan rendezvények támogatása, amelyeken megemlékeznek a bolsevik diktatúra áldozatairól, az embertelenségről, és széles körben ismertetik az 1945 utáni megtorlásokat, különösen az 1956-os szabadságharc történéseit,
  • támogatása minden olyan kutatásnak és tevékenységnek, amelyek tárgyi emlékek gyüjtésével, filmek, képzőművészeti alkotások, irodalmi művek létrehozásával, vagy más módon hirdetik a magyar szabadság eszményét,
  • működési támogatás nyújtása olyan országos hatókörű szervezeteknek, amelyek az alapító okiratban írt célokkal azonosulnak és azok végrehajtásához hozzájárulnak.

A támogatás jellege: a pályázatnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

A támogatás forrása: a 2011. évi állami költségvetés belügyminisztériumi fejezetében a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére meghatározott összegből: 140.000.000.-Ft

A pályázók köre: a pénzügyi támogatásra pályázatot nyújthat be politikai üldözötteket tömörítő országos hatókörű szervezet, vagy más szervezet, illetőleg magánszemély.

Amennyiben szervezet (alapítvány, közalapítvány) a pályázó, szükséges, hogy a pályázat benyújtását megelőző 3 évben történt folyamatos működését bizonyítsa, és azt, hogy az illetékes bíróságnál (hatóságnál) bejegyzésre került. A pályázathoz csatolnia kell az alapító okirata szerinti - erre hatáskörrel rendelkező testület által elfogadott - éves számviteli beszámolóját.

Amennyiben magánszemély a pályázó, a pályázat benyújtását megelőzően köteles valamelyik országos hatókörű politikai üldözötteket tömörítő szervezet írásbeli támogatását megszerezni és azt a pályázathoz csatolni.

Működési támogatásra csak országos hatókörű politikai üldözötteket tömörítő szervezet pályázhat akkor, ha az alapító okirata (alapszabályzata) a szervezet céljai között tartalmazza azokat a célokat, amelyek a közalapítvány alapító okiratában szerepelnek.

Minden pályázó esetében előfeltétel a pályázó részéről saját forrás megléte, és annak igazolása, hogy nincs köztartozása.

A pályázat alapján kapott támogatás felhasználás és annak bizonylatolási rendje vonatkozásában a pályázó a közalapítvánnyal támogatási szerződést köt, a szerződés jogkövetkezményeire is kiterjedően. Amennyiben bármilyen ellenőrzés során a támogatott a pályázatban meghatározott céloktól eltérően használta fel a támogatás összegét, azt köteles egy összegben, 30 napon belül a közalapítvány számlájára visszautalni.

A kedvezményezett 2012. március 31-éig írásban köteles elszámolni. Amennyiben a pályázat útján nyert teljes összeget a pályázó nem használja fel, akkor a maradvány összeg meglétét igazolnia kell.

A pályázó köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a közalapítvány a felhasználási céloknak megfelelő módját és elszámolását, valamint a bizonylatolás rendjét ellenőrizze. Köteles a pályázatban megjelölni azt a helyet, ahol ez az ellenőrzés lefolytatható.

A pályázat elbírálója: a Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma.

A pályázat elbírálása során a pályázati célok mérlegelésén túl a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében dönt.

A pályázat elbírálási határideje 2011. július 6.Budapest, 2011.06.07
 

Készítette: Silverside Stúdió