Szabadságharcosokért Közalapítvány
pályázati felhívása

az 1945-56 közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedettek, valamint országos szervezeteik, továbbá az ezzel a korral foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására.

A pályázat kiírásának időpontja: 2013. március hó 18.
A pályázat leadásának határideje: 2013. április hó 20.

A pályázat leadásának helye: Szabadságharcosokért Közalapítvány Titkársága, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. személyesen: a Bp. V.- ker. Nádor u. 2. szám alatti ügyfél-szolgálaton keresztül.

 

A pályázat célja: a Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazottakkal összhangban:

 • az idős, megromlott egészségi állapotú, 1945-56 közötti politikai üldözöttek és az
  1956-os forradalmárok, szabadságharcosok anyagi megsegítése, szociális ellátásuk és
  ez által életminőségük javítása országos szervezeteiken keresztül,
 • olyan rendezvények támogatása, amelyeken megemlékeznek a bolsevik diktatúra
  áldozatairól, az embertelenségről, és széles körben ismertetik az 1945 utáni megtorlásokat, különösen az 1956-os szabadságharc történéseit,

 • minden olyan kutatás és tevékenység támogatása, amelyek tárgyi emlékek
  gyűjtésével, filmek, képzőművészeti alkotások, irodalmi művek létrehozásával, vagy
  más módon hirdetik a magyar szabadság eszményét,

 • működési támogatás nyújtása olyan országos hatókörű szervezeteknek, amelyek az
  alapító okiratban írt célokkal azonosulnak, és azok végrehajtásához hozzájárulnak.

A támogatás jellege: a pályázatnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

A támogatás forrása: a 2013. évi állami költségvetés belügyminisztériumi fejezetében a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére meghatározott összegből: 110.000.000,- Ft.

A pályázók köre: a pénzügyi támogatásra pályázatot nyújthat be politikai üldözötteket tömörítő országos hatókörű szervezet, vagy más szervezet, illetőleg magánszemély.

Amennyiben szervezet (alapítvány, közalapítvány) a pályázó, szükséges, hogy a pályázat benyújtását megelőző 3 évben történt folyamatos működését bizonyítsa, és azt, hogy az illetékes bíróságnál (hatóságnál) bejegyzésre került. A pályázathoz csatolnia kell az alapító okirata szerinti – erre hatáskörrel rendelkező testület által elfogadott – éves számviteli beszámolóját, vagy igazolást arról, hogy azt letétbe helyezte. Csatolni kell továbbá a szervezet elnökségének testületi döntését arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát megtárgyalták, és az abban foglaltakkal egyetértenek.

Amennyiben magánszemély a pályázó, a pályázat benyújtását megelőzően köteles valamelyik országos hatókörű politikai üldözötteket tömörítő szervezet írásbeli támogatását megszerezni és azt a pályázathoz csatolni.

Minden pályázó esetében előfeltétel a pályázó részéről saját forrás megléte, és annak igazolása, hogy nincs köztartozása.

Működési támogatásra csak országos hatókörű politikai üldözötteket tömörítő szervezet pályázhat akkor, ha az alapító okirata (alapszabályzata) a szervezet céljai között tartalmazza azokat a célokat, amelyek a közalapítvány alapító okiratában szerepelnek.

A pályázat alapján kapott támogatás felhasználás és annak bizonylatolási rendje vonatkozásában a pályázó a közalapítvánnyal támogatási szerződést köt, a szerződés jogkövetkezményire is kiterjedően. Amennyiben bármilyen ellenőrzés során a támogatott a pályázatban meghatározott céloktól eltérően használta fel a támogatás összegét, azt köteles egy összegben, 30 napon belül a közalapítvány számlájára visszautalni.

A kedvezményezett az összeg felhasználásáról 2014. március 31-éig írásban köteles beszámolni, másolatban csatolva a bizonylatokat.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a közalapítvány képviselője a felhasználási célok megfelelő módját és elszámolását, valamint a bizonylatolás rendjét ellenőrizze. A pályázatban meg kell jelölni azt a helyet, ahol a bizonylatokat őrzik és az ellenőrzés lefolytatható.

A pályázat elbírálója: a Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma.

A pályázat elbírálása során a pályázati célok mérlegelésén túl a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében dönt.

A pályázat elbírálási határideje 2013. április hó 30.

 

Budapest, 2013. március hó 12.

Készítette: Silverside Stúdió